De muzikale leiding

Dirigent harmonie-orkest: Björn Bus (interim) meer info

Dirigent gezamenlijk leerlingenorkest: Vico van der Ven

Het bestuur van de vereniging

Roger Weerts, voorzitter

Wil Wagenvoort, secretaris

André Coenen, penningmeester, werkgroep concerten

Guido Brandts, PR, werkgroep concerten

Mathieu van den Tillaard, nieuwsbrief, club van 100

Marlies Packbier, algemeen bestuurslid

Vera Hellenbrand, aspirant bestuurslid