Muzikale leiding / bestuur


De muzikale leiding

Dirigent harmonie-orkest: Georges Moreau

Dirigent gezamenlijk leerlingenorkest SSMK: Vico van de Ven

Het bestuur van de vereniging

Roger Weerts, voorzitter

Wil Wagenvoort, secretaris

André Coenen, penningmeester, werkgroep concerten

Guido Brandts, PR, werkgroep concerten

Mathieu van den Tillaard, nieuwsbrief, club van 100

Marlies Packbier, algemeen bestuurslid, notuliste

Vera Hellenbrand, aspirant bestuurslid