Leerlingorkest SSMK


Op het gebied van jeugd werkt harmonie St. Jozef Kaalheide nauw samen met Fanfare St. Barbara Heilust en harmonie St. Callistus Terwinselen. Deze verenigingen vormen samen de “Stichting Samenwerkende Muziekverenigingen Kerkrade (SSMK)”.

Deze samenwerking is gestart in 2004 en werd onder meer ingegeven door het feit, dat voor de wijken Kaalheide en Heilust slechts één basisschool aanwezig is. De SSMK organiseert werving op school, kennismakingslessen, theorie- en blokfluitlessen en heeft een leerlingenorkest.

Het leerlingenorkest van de SSMK verzorgt geregeld concerten in de regio. Bovendien is in 2010 een cd opgenomen met de titel: “A night like this”. Tijdens de cd-presentatie op 6 februari 2011 is het eerste exemplaar officieel overhandigd aan de heer Jos Som, burgemeester van Kerkrade.
Het leerlingenorkest bestaat momenteel uit circa 35 leerlingen (jongeren en ouderen) en repeteert iedere zaterdag van 9.30 tot 10.30 uur onder leiding van haar dirigent Roger Weerts. De repetities vinden plaats in het gemeenschapshuis Heilust aan de Ons Limburgstraat 57 in Kerkrade. Geïnteresseerden zijn altijd welkom om tijdens de repetities een kijkje te komen nemen.

Voor meer informatie kunt u tevens de website van de SSMK bezoeken: www.ssm.kerkrade.net