Harmonie St. Jozef Kaalheide huldigt jubilarissen

KERKRADE- Op 15 oktober aanstaande viert harmonie St. Jozef Kaalheide haar Patroonsfeest. Dit jaar in de vorm van een feestavond voor vrienden en familie van de vereniging. Na de heilige mis om 18.00 uur in de St. Jozefkerk van Kaalheide, die door de harmonie uiteraard zelf zal worden opgeluisterd, vindt in verenigingslokaal De Auw Noëdkirch, tegen 20.00 uur de feestavond plaats met de interne huldiging van een tweetal jubilarissen uit ons trompetregister. Roger Weerts 25 jaar lid en muzikant en Henk Haan 50 jaar lid en muzikant.

dsc_9764%20%2013%20x%2018%20%20300In 1991 werd Roger Weerts op 8-jarige leeftijd lid van Harmonie St. Jozef Kaalheide. De eerste kneepjes van het trompetspel werden hem bijgebracht door wijlen Martien van den Tillaard sr.. Daarna ging Roger al snel naar de muziekschool in Kerkrade, waar hij les kreeg van Frans Housen en Jan Vleugels. Vermeldenswaard is dat Roger alle trompetexamens bij de muziekschool cum laude heeft afgerond. Hij heeft daarna kort overwogen om verder te studeren aan het conservatorium maar koos uiteindelijk voor een juridische loopbaan.

Roger heeft zich niet alleen als trompettist verdienstelijk gemaakt voor de harmonie. In 2005 was hij de eerste dirigent van het in dat jaar opgerichte leerlingenorkest van de Stichting Samenwerkende Muziekverenigingen Kerkrade (SSMK), waarin Harmonie St. Jozef Kaalheide participeert.

Roger was tot juni 2016 de muzikaal leider van dit orkest. Naast deze muzikale activiteiten is Roger sinds 2006  ook bestuurlijk actief. Eerst als vice-voorzitter en daarna als voorzitter. Deze functie bekleedt Roger tot op de dag van vandaag. Dit resulteerde in de toekenning van de Onderscheiding van Verdiensten tijdens de algemene ledenvergadering, gekoppeld aan zijn 25 jarig lidmaatschap.

dsc_9749%20%2013%20x%2018%20%20300Trompettist Henk Haan is als het ware omgeven met muziek. Als 7-jarige zette hij zijn eerste stappen in de muziekwereld. De eerste beginnende trompetlessen kreeg hij van zijn oom. Na lessen aan de muziekschool te Kerkrade, belandde hij op het conservatorium te Maastricht. Hier studeerde hij eind jaren 80 als uitvoerend musicus af. Tijdens zijn studie jaren aan het conservatorium heeft hij met medestudenten jaren in het Mexicaans Mariachi orkest MEXICO LINDO gespeeld, met dit orkest heeft hij jaren internationaal optredens verzorgd.

Henk ontwikkelde zich verder door een dirigentenopleiding te volgen die hij in 1991 met goed gevolg afsloot. Daarnaast bewees hij ook dat een verbintenis tussen hout en koper van lange duur kan zijn. Want een van de toenmalige fluitisten binnen de harmonie werd zijn vrouw. Zo werden Rina en Henk het eerste muzikale paar van de harmonie. Ook de amusementsmuziek was een paradepaardje van Henk. Als 15-jarig jongetje al te mogen meespelen met de Roderlandmuzikanten en uit te groeien tot de leider van dit orkest, geven zijn muzikale aard en gedrevenheid weer. Dat Henk een bij de harmonie betrokken persoon is, bewijst het feit dat hij enige tijd zelf muzikale leider is geweest in een moeizame periode van de harmonie.

Bij zijn 25 jarig lidmaatschap, heeft ook Henk de Onderscheiding van Verdiensten in ontvangst mogen nemen, tevens heeft de vereniging hem voor zijn bijzondere muzikale inzet benoemd als Erelid.

Henk is momenteel werkzaam als muziekdocent aan verschillende muziekscholen, dirigent van de harmonie van Nyswiller en dirigent van de politiekapel uit Kerkrade. Op muzikaal gebied speelt hij nog regelmatig in verschillende projecten en kan hij bij de harmonie genieten van zijn hobby.

 

dsc_9738%20%2013%20x%2018%20%20300

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *