Club van 100


Naast inkomsten van contributie, sponsoring en subsidies vormt de “Club van 100” een zeer belangrijke inkomstenbron voor onze vereniging. Leden van de “Club van 100” betalen een bedrag ad € 55,00 per jaar. In ruil daarvoor krijgen zij twee vrijkaarten voor het jaarlijkse Oranjeconcert in het Parkstad Limburg Theater Kerkrade. Bovendien ontvangen zij jaarlijks een kleine attentie rond de feestdagen.

Indien u vragen hebt of geïnteresseerd mocht zijn om lid te worden van de “Club van 100” en daarmee onze vereniging jaarlijks te steunen, kunt u contact opnemen met Mathieu van den Tillaard (045-5410741).

Voor de bijdragen van de Club van 100 heeft Harmonie St. Jozef Kaalheide een apart rekeningnummer.

Dit rekeningnummer is:

Postbank rekeningnummer: NL70INGB0005320956 t.n.v. Club van 100 Harmonie St. Jozef Kaalheide

Leden van de “club van 100” kunnen hun bijdrage op dit rekeningnummer storten, overmaken of betalen d.m.v. een toegezonden acceptgiro. Automatische betaling of periodieke overboeking in termijnen is natuurlijk ook mogelijk. Informatie hierover kunt u verkrijgen bij uw bank.

 

Folder Club van 100

 

Hieronder treft u de actuele ledenlijst van de “Club van 100” aan. Wij danken hen hartelijk voor hun jaarlijkse bijdrage:

Dhr. J. Aa, van der, Simpelveld

Dhr. W. Aa, van der, Heerlen

Dhr. B. Aa, van der, Budel

Mevr. I. Aasted-Madsen, Kerkrade

Mevr. T. Amkreutz, Kerkrade

Dhr. P. Aussems Herenkapsalon, Kerkrade

Dhr. E. Bogman, Landgraaf

Mevr. F. Bonnema-Keizer, Landgraaf

Dhr. G.M.A. Brandts, Holset

Dhr. G. Breemen, Kerkrade

Dhr. H. Breemen, Athens USA

Care Schade service, Kerkrade

Dhr. L.J. Consten, Maastricht

Dhr. A.J. Dahlmans, Kerkrade

Dhr. F.L. Diels, Kerkrade

Mevr. M.L. Doop, den, Kerkrade

Mevr. N.Erkens-Heydendaal, Kerkrade

Mevr. F. Essers, Pearle Opticiens, Kerkrade

Dhr. J. Eussen, Voerendaal

Flexpoint industriële dienstverlening, Kerkrade

Dhr. J. Fontaine, DDM BV, De Meern

Mevr. H.G. Franssen-Slangen, Klimmen

Dhr. G. Goethem, van, Kerkrade

Mr. J.J.M. Goltstein, Kerkrade

Mevr. A.P.J.M. Grütgen, Holset

Mevr. A. Hamers, Kerkrade

Mevr. F.H. Hellenbrand-Rutten, Kerkrade

Heton Accomodaties Kerkrade

Mevr. W. Housen-Krimpmann, Kerkrade

Dhr. M. Kousen, Kerkrade

Dhr. C. Laauwen, van Vliet BV, Utrecht

Mevr. B. Maessen, Sint-Geertruid

Dhr. A. Meijers, Kerkrade

Dhr. B. Meijs, Fotograaf, Kerkrade

Dhr. L. Muyrers, Deurwaarder, Sint-Geertruid

Dhr. L. Nacken, Kerkrade

Dhr. L. Nacken, Poortugaal, Rotterdam

Mevr. M.E.A. Packbier, Kerkrade

Dhr. W.M.L. Packbier, Heerlen

Mevr. L. Paffen-Kochen, Kerkrade

Mevr. H. Ploumen, Kerkrade

Dhr. J. Rinkens, Kerkrade

Dhr. J.J.M. Rutten, Kerkrade

Dhr. C. Salden, Kerkrade

Mevr. H. Salden-Geelen, Kerkrade

Mevr. M. Salden, Kerkrade

Dhr. J. Schlangen, Kerkrade

Mevr. R. Simon-Janssen, Kerkrade

Fam. Smeets-Mol, Rotterdam

Dhr. T. Smeets, Kerkrade

Dhr. C.E. Sodenkamp, Kerkrade

Dhr. T.J. Sodenkamp, Heerlen

Mevr. M. Sterk-Jussen, Vaals

Fam. J. Sporck, Kerkrade

Dhr. F. Sprokel, Kerkrade

Dhr. J. Storms Schildersbedrijf, Kerkrade

Dhr. M. Sterk, Kerkrade

Mevr. A.T.M. Sterk- Römgens, Kerkrade

Mevr. M. Struver-van Gestel, Kerkrade

Mevr. E. Strijthagen, Kerkrade

Mevr. A. Tillaard-Linden,van den, Kerkrade

Mevr. R. Tillaard-Pickhard, van den, Kerkrade

Mevr. S. Tillaard-Ritzerfeld, van den, Kerkrade

Mevr. T. Toutenburg-van den Tillaard, Kerkrade

Dhr. E.  Vandermeulen, Kerkrade

Dhr. P. Velraths, Kerkrade

Dhr. R. Verstraeten, Linne

Dhr. J. Vinders, Kerkrade

Dhr. H. Vlaspoel, Kerkrade

Dhr. P. Vlaspoel, Kerkrade

Mevr. M. Vlaspoel-Strüver, Kerkrade

Dhr. J.E.J. Vluggen, Kerkrade

Mevr. M. Vreuls-Lemmen, Kerkrade

Dhr. R.J.F.H. Weerts, Heerlen

Mr. H.J.M Weijer, van de, Kerkrade

Van Wersch, apotheek, Kerkrade