Harmonie St. Jozef Kaalheide huldigt jubilarissen tijdens patroonsfeest in ´t Westhoes

Harmonie St. Jozef Kaalheide viert zaterdag 22 juni het jaarlijks Patroonsfeest, gecombineerd met de seizoensafsluiting. De feestdag wordt begonnen met het muzikaal opluisteren van de Heilige Mis om 18.00 uur in de Parochiekerk van Kaalheide. Na de dienst gaat het orkest naar het Westhoes, waar een interne huldiging gehouden zal worden voor de jubilarissen. Janna Weerts-Strolenberg viert dit jaar haar 25 jarig muzikant zijnde. Ook is er aandacht voor een aantal leden welke 12,5 jaar lid van St. Jozef zijn. Dit jaar zijn dat Margret Hollands, Jo Hollands, Angelique Hollands, Romain Hollands, Wil Wagenvoort en Guido Brandts.

Janna kwam in aanraking met de harmoniemuziek door Leo Sijstermans, destijds saxofonist van de harmonie van Haanrade. Toen Leo daar een demonstratie gaf op zijn instrument vond Janna dat helemaal te gek en meldde zich prompt aan bij de muziekschool te Kerkrade. Na het afsluiten van de basisopleiding “voorbereidend instrumentaal onderwijs” koos Janna natuurlijk voor de saxofoon, waarmee zij op les ging bij de enthousiaste saxofoondocente Suzanne Welters. Op 10-jarige leeftijd trad zij toe tot de jeugdharmonie en een jaar later zat zij al bij de “grote” harmonie, naast Leo Sijstermans. Oefenen deed zij in die tijd elke dag, min of meer verplicht door haar ouders, met per week één vrije dag naar keuze. Martin van den Tillaard, trompettist van Kaalheide, hielp in die tijd vaker uit bij concerten van Haanrade. Toen hij voor het Adventsconcert in 1999 verhinderd was schoof hij Roger Weerts naar voren als zijn vervanger. Zo leerden Janna en Roger elkaar kennen bij de harmonie van Haanrade. Ze zaten weliswaar beiden op de middelbare school op Rolduc, maar kenden elkaar vóór die tijd nog niet. Door het samen muziek maken en in januari 2000 samen naar de film te gaan is toen op 15-respectievelijk 16-jarige leeftijd de vonk overgeslagen.
Toen Janna vervolgens naar ons Oranjeconcert in 2000 kwam luisteren, ons eerste concert met Fried Dobbelstein, was ze zo enthousiast dat zij ook lid werd van St. Jozef Kaalheide. Ze heeft het een tijd lang volgehouden om lid te zijn van twee verenigingen. Dat gecombineerde lidmaatschap ging zelfs zo ver dat zij eerst met Haanrade de carnavalsoptocht uitliep en vervolgens de route in omgekeerde richting aflegde tot bij de harmonie van Kaalheide, die later gestart was, en zij in het kostuum van Haanrade de optocht nog eens dunnetjes over deed. Mooie herinneringen heeft Janna aan de concertreizen naar Endingen en Leipzig, de bijzondere Oranjeconcerten en de carnavalsavonden in het oude verenigingslokaal de Jreëts.
Ook is Janna een aantal jaren bestuurslid en notuliste geweest, maakte ze deel uit van de jeugdcommissie en was ze actief bij de Stichting Samenwerkende Muziekverenigingen Kerkrade, SSMK. Met het jeugdorkest van de SSMK, waar Roger toen de dirigent van was, werden mooie projecten en uitstapjes georganiseerd, zoals een cd-opname, het jubileum-filmconcert en de bezoekjes met concert aan de Efteling. Op dit moment heeft Janna een time out voor wat betreft het muziek maken, dit in verband met de opvang van hun twee kinderen, maar ze zal straks zeker weer aanschuiven bij de saxofoongroep.foto Janna

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *