De muzikale leiding

Dirigent harmonie-orkest: Björn Bus (meer info

Dirigent gezamenlijk leerlingenorkest: Roger Weerts

Het bestuur van de vereniging

Roger Weerts, voorzitter;

Gilbert van Goethem, vice-voorzitter, voorzitter werkgroep concerten;

Wil Wagenvoort, secretaris;

André Coenen, penningmeester, werkgroep concerten;

Guido Brandts, vriendenclub, PR, werkgroep concerten;

Mark Sterk, archief, nieuwsbrief;

Mathieu van den Tillaard, nieuwsbrief, club van 100;

Werner Gulpers, materiaalcommissaris;

Marlies Packbier, algemeen bestuurslid, notuliste;