De muzikale leiding

Dirigent harmonie-orkest: Björn Bus (meer info

Dirigent gezamenlijk leerlingenorkest: Vico van der Ven

Het bestuur van de vereniging

Roger Weerts, voorzitter;

Wil Wagenvoort, secretaris;

André Coenen, penningmeester, werkgroep concerten;

Guido Brandts, PR, werkgroep concerten;

Mathieu van den Tillaard, nieuwsbrief, club van 100;

Werner Gulpers, materiaalcommissaris;

Marlies Packbier, algemeen bestuurslid, notuliste;